Léčba těla i duše pomocí etikoterapie

Foto: Hartwig HKD, "You and the Grail are one and the same!"

Léčba těla i duše pomocí etikoterapie

Etikoterapie - léčba mravností. Takto výstižně ji nazval MUDr. Ctibor Bezděk, který se touto tématikou systematicky zaobíral a také ji používal ve své lékařské praxi již na začátku 20. století. Etikoterapie vychází z existence negativních (nemravných) pocitů jako jsou závist, nenávist, křivda, zloba, lítost, strach nebo trápení se za jiné. Jestliže některý z těchto pocitů lidé "pustí do svého nitra", nesou si za to sami zodpovědnost. Hledáme-li tedy příčiny zdravotních problémů, pak jen přes přijetí těchto destruktivních pocitů duše toho či onoho člověka. Už Sokrates se k těmto souvislostem vyjádřil: „Tělo je pouze obalem duše - když je duše zdravá je i tělo zdravé, onemocní-li duše, onemocní i tělo.“ Tedy veškeré diagnózy vznikají, když se naruší lidská duše.

Přes tyto souvislosti se dohledávají i nemoci tzv. vrozené, kde se pravda hledá v matčině stavu už v prenatálním období dítěte. Vrozená onemocnění či poškození dětí jsou tedy důsledkem např. úleku matky v období těhotenství, nabouraných partnerských vztahů či vztahů mezigeneračních. Práce na sobě spočívá v dohledání příčiny, která vede k poškození duše. Pojmenováním problému si člověk tuto chybu uvědomí a je schopen pokračovat v dalších krocích své vnitřní analýzy, na jejímž konci je řádně vytvořená symbióza Rácia a Psýchy (rozumu a duše). Vědomá spolupráce těchto dvou institucí vede člověka k plnohodnotnému, zdravému a tudíž i radostnému životu.

K tomu patří další atributy spokojeného života, jako je komunikace o pocitech, ale také pravdivý pohled na svůj vlastní život. Ten až s pomocí terapeuta dostává skutečnou podobu a bývá zbavován balastu předsudků, odsuzování, nedostatku lásky a nedostatku odpouštění. Právě tato poslední věc dostává při práci s terapeutem tu pravou váhu, kterou jí v životě nedáváme. Součástí práce je také rušení vazeb a bloků ve spojitosti s rodiči. Etikoterapie je cesta poznání sebe sama. Je důležité si uvědomit, co je pro nás nejdůležitější a co v životě chceme a podle toho se začít chovat. Život máme k tomu, abychom cestou pokory došli k moudrosti. Bez pokory toho nejsme schopni. Kvalitní pomůckou nám k tomu může být tato modlitba: Bože dej mi klid mysli přijmout věci, které změnit nemohu. Dej mi sílu změnit věci, které změnit mohu. A dej mi prosím moudrost rozeznat jedno od druhého.

 

Jan Cindler

Komentáře

Pro vložení komentáře musíte být přihlášeni

Mohlo by vás také zajímat