Klíč ke svobodě a zodpovědnosti

Foto: Lenka Hatašová, ...miracles on my way...

Klíč ke svobodě a zodpovědnosti

V určitých kruzích máme sklony dlouze povídat o tom, jak je vše možné změnit pouhou myšlenkou, a přitom často neumíme shodit ani pár nadbytečných kil. Nevím, jak vy, ale já se zatím ještě v kočku proměnit nedovedu. Možná, kdybych se trochu víc soustředil? Kdybych tomu opravdu, ale opravdu věřil? Možná.

V mých snech je skutečně možné vše. Cokoli jsem schopný si představit, se může zhmotnit. Zatím jsem v tomto ohledu na hranice vlastní představivosti nenarazil. Když se však probudím, vstupuji do reality, kde fungují pravidla, která mohu ovlivnit jen stěží. Možná je to prostě a jednoduše tím, že tuhle realitu sdílím se spoustou dalších bytostí, s nimiž jsme se v určitém slova smyslu na těchto pravidlech dohodli. A abych mohl nastavená pravidla měnit, potřeboval bych velmi silný vliv k přesvědčení ostatních. To se v historii mnohokrát stalo – dříve například lidé nevěřili, že stroje mohou létat, dokud někdo úspěšně nezkonstruoval první funkční letadlo. Dnes už je to pro nás běžné. Jak se říká – když jsou si všichni jistí tím, že něco nejde, najde se nějaký hlupák, který to nebude vědět a udělá to. Zda jsou ale takto volitelná všechna pravidla, nevím. A vlastně to pro mě ani není až tak důležité. Mnohem hlubší význam má pro mě věta: „Neexistují žádná omezení.“ A není to jen pubertální zvolání „Můžu si dělat, co chci!“

Neexistují žádná omezení.

Jak se vlastně něco stane omezením? Předně, musím to začít jako omezení vnímat. Zeď, která si jen tak někde stojí, není omezením do doby, dokud se nerozhodnu dostat se za ni. A ani pak není omezením, je jen součástí mé cesty na druhou stranu. Pokud z ní učiním své omezení, je to v podstatě má volba. Samozřejmě, zrovna teď a tady nedokážeme vše, co si zamaneme. Ale příliš jsme si zvykli říkat „To není možné!“ namísto „Zatím ještě nevím, jak to provést.“ Ano, jistě máme své hranice, o těch však nemůžeme nic říct, dokud k nim skutečně nedojdeme.

Naším hlavním omezením je náš omezený způsob vnímání sebe sama. Jak krásně popisuje Richard Lang v knížce Bezhlavá cesta, jsme zvyklí identifikovat se s pohledem na sebe sama z určité vzdálenosti. Považujeme se za osobu s určitými vlastnostmi a určitou tváří. Když se však přiblížíme, vidíme místo toho buňky, molekuly, atomy, částice… To vše jsme také my. Když se naopak oddálíme, vidíme město, stát, kontinent, Zemi, Sluneční soustavu… I to jsme my. Naše existence je stejně tak závislá na Slunci jako na našem srdci. Považujeme-li srdce za součást sebe sama, neměli bychom tedy stejně vnímat i Slunce? To, kým jsme, je tedy závislé na vzdálenosti, z jaké se díváme! A kým jsme, když se podíváme ze vzdálenosti, která se rovná nule?

Nulová vzdálenost

Když se na sebe podíváme z nulové vzdálenosti, přestáváme rozlišovat mezi sebou a vnějším světem. Jsme prázdným prostorem pro cokoli, co zrovna vnější svět přináší. Cítíme se s ním nedílně propojeni, uvědomujeme si nekonečnou síť vztahů, v níž má vše ve světě své místo a vše se navzájem ovlivňuje. Víme, že skrze tuhle síť se jakákoli změna v nás projeví na celém vesmíru, a změny ve vesmíru se naopak zase vepíšou do nás. To s sebou nese nejen velkou svobodu, ale i přirozenou zodpovědnost. Začínáme přemýšlet systémově – ekologicky – dbáme na to, aby změny, které provedeme, přinesly prospěch nejen částem, ale i celému celku, aby vycházely z vnitřní i vnější celistvosti.

Porozumíme-li skutečnému významu principu „Neexistují žádná omezení“, objevíme tak svou skutečnou svobodu. Nebudeme už muset bojovat proti domnělým omezením, nebudeme muset dogmaticky popírat žádný vnější soubor pravidel a stát se tak jeho převráceným obrazem. Pochopíme, že to my sami se rozhodujeme, zda z něčeho učiníme omezení, či zda budeme věrni svému záměru a podíváme se na svět tvůrčíma očima. Možná si pak všimneme, že nás celý svět vlastně podporuje a život nám posílá samé dary.

Komentáře

Julie PoláčkováJulie Poláčková

25.10.2015 21:33

A kým tedy vlastně jsme?

Pro vložení komentáře musíte být přihlášeni

Mohlo by vás také zajímat