Jak nalézt podstatu nemoci pomocí sofioterapie?

Jak nalézt podstatu nemoci pomocí sofioterapie?

Sofioterapie se zabývá nalezením pravé podstaty vzniku nemocí, odhalením a pochopením všech vlivů na zdravotní či psychický stav člověka, přijetím nových osvobozujících poznání a navozením změny nepotřebných či zastaralých programů v mysli. Cílem sofioterapie je nalezení vnitřního míru skrze moudrost pochopení souvislostí.

„K moudrosti docházíme tím, že nás nemoc vede k pochopení, čím jsme se odchýlili od své vlastní životní cesty. Odhalíme-li pravou příčinu nemoci či jiných problémů v našem životě a přijmeme-li ji jako formu učení, jsme na cestě k uzdravení se v celistvosti a dostáváme se k cíli – moudrosti a zdraví.

Marie Heralecká, autorka Sofioterapie

Já za sebe Sofioterapii vnímám jako velké poznání – zmoudření. Symbolem moudrosti je kořen jejího názvu – jméno Sofia, jméno Bohyně, která bývá srovnávána s představou nejvyššího dobra, Ducha svatého, univerzálního vědomí či Vyššího já.

Řekla bych, že Sofioterapie je terapie, která se skrze naše vlastní poznání stane našim životním stylem.

Když totiž pochopíme na jednom jediném příkladu, který ve svém životě řešíme, souvislost mezi duchovním poznáním příčiny naší nemoci či našeho pocitovému stavu a následnou možnou okamžitou nápravou či změnou ve fyzickém světě tady a teď a zjistíme, že to ještě ke všemu dává logickou souvislost, pak už nelze jinak žít. Duchovní poznání nám dává možnost zvládat životní situace, které nás potkávají, jelikož skrze ono duchovní poznání víme proč se nám to děje a tudíž jsme schopni toto vědomě zpracovat a přijmout. Jedná se tedy o náš duchovní růst a mi jsme na cestě vlastního poznání a možnosti uplatnit všechno hned tady a teď a utvářet si život dle vlastního přání.

Díky svému poznání odstraníme všechny bloky, jež brání toku lásky, radosti, úspěchu a hojnosti - Světla  v našem životě - a pak přijde zázrak.

Sofioterapeut vede klienta k jeho vlastnímu poznání pravdy o dané situaci či příčině nemoci a tím ke zmoudření a převzetí zodpovědnosti za svůj život a ke svobodné volbě jak dál.

Poznání pravdy je pro každého z nás osvobozující, i když se toho často obáváme. Díky poznání pravdy jsme schopni vystoupit ze starých vzorců chování, z iluzí, ve kterých jsme uvízli a přetnout tak pouta, která nám brání žít v pravdě, svobodě a lásce.

 

Katka Mudříková

Komentáře

Pro vložení komentáře musíte být přihlášeni

Mohlo by vás také zajímat